Thursday, July 21, 2011

Islam & Semasa

"Satu lagi gejala yang memburukkan shaksiyah Islamiah hari ini ialah MENERIMA REALITI dan TUNDUK KEPADANYA.

Ini menjadikan natijah dan hasil semata-mata bergantung kepada apa yang ada, bukan apa YANG SEPATUTNYA (SEWAJIBNYA) BERLAKU.

Oleh sebab itu pemuda Islam wajib ditarbiyyahkan dan dididik supaya bercita-cita tinggi atas kebenaran dan merasa mulia dari kebatilan. Mereka juga harus dididik supaya tidak menggadaikan haq kerana waqi' untuk membolehkan mereka melaksanakan Perubahan Islam yang dicita-citakan"

- Syeikh Mustafa Mashhur; m.s 35, As-Syabab wa At-Taghyir (Generasi Muda & Perubahan)

No comments:

Post a Comment