Thursday, April 29, 2010

Dajjal - Illuminati - Freemason : Bhg 22

Ramai yang tidak menyangsikan bahawa pertubuhan freemason/Illuminati adalah dalang disebalik kerja-kerja Hollywood ini. Siapa mereka? Saya harap sedikit latar-belakang mereka dapat membantu.

Pengenalan
Freemason adalah istilah umum (an ‘umbrella’ term) yang digunakan bagi merujuk satu-satu kumpulan atau organisasi yang menjalankan kerja-kerja mereka secara rahsia. The United Grand Lodge of England dan pesaingnya The Grand Orient de France merupakan dua pertubuhan rahsia/secret society yang tersusun dan awal di dunia dan dari kedua-dua pertubuhan asas ini gerakan freemason tersebar ke seluruh dunia lalu mewujudkan pelbagai grand lodges.

Secara zahirnya, kelihatan bahawa setiap grand lodge adalah bebas dan berdiri sendiri dan tidak terikat dengan grand lodge – grand lodge yang lain namun tetap mempunyai hubungan diantara satu sama lain.

Matlamat bagi setiap organisasi freemason adalah berbeza. Namun adalah biasa bagi seseorang ahli/member bagi suatu pertubuhan freemason menganggotai pertubuhan freemason yang lain. Oleh yang demikian, adalah tidak mustahil matlamat akhir/utama bagi setiap kumpulan freemason ini adalah sama walaupun secara lahiriahnya dikatakan bahawa matlamat mereka adalah berbeza diantara satu sama lain. Ini adalah kerana orang yang merancang gerak-kerja dan dasar bagi setiap grand lodge itu juga adalah orang yang sama yang merancang gerak-kerja dan dasar bagi organisasi yang lain pula.

Oleh itu, disebalik apa yang dizahirkan, saya berasakan bahawa kesemua kumpulan freemason ini hakikatnya adalah ‘one and the same’ cuma nama sahaja yang berbeza.

Diantara pertubuhan freemason yang terkenal adalah pertubuhan rahsia/secret society ‘The Illuminati’ yang menjadi titik fokus kita di dalam siri ini.
(Ralat: Perenggan yang mengatakan Illuminati adalah salah satu kumpulan Freemason seperti di atas adalah kurang tepat. Sila rujuk Bahagian 24 Siri ini untuk penjelasan lebih terperinci. Maaf jika berlaku sebarang kekeliruan).

Perlu juga untuk saya jelaskan di sini, walaupun kerja-kerja yang mereka jalankan adalah rahsia, namun kewujudan pertubuhan-pertubuhan tersebut adalah tidak dirahsiakan daripada pandangan umum. Sebab itu di sesetengah tempat, papantanda/signboard bangunan atau hartanah kumpulan-kumpulan ini dapat dilihat oleh umum seperti bangunan ini:-


Freemasons Hall, London, milik The United Grand Lodge of England.

Sumber kajian dan rujukan:

1. Beyond Angels and Demons; Rene Chandelle.
2. Wikipedia.

Monday, April 26, 2010

Dajjal - Illuminati - Freemason : Bhg 21

Masih lagi tentang Hollywood.

Apa itu 'Hollywood' dan peranannya sebagai sebuah mesin mencipta khayalan (the dream machine), sebuah alat untuk memasukkan manusia termasuklah kanak-kanak ke dalam dunia fantasi disamping mengindoktrinasi manusia tentang tuhan mereka si mata satu, Dajjal Laknatullah digarap dengan baik sekali di dalam bahagian ke-14 siri The Arrival.

Saksikan:-